Coaching / Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Coaching er et fantastisk værktøj til at få øje på nye muligheder og dermed skabe et liv med langt højere energi og glæde.

Igennem coaching får du øje på, hvad der i virkeligheden forhindrer dit i at opnå det, du gerne vil. Det du tror, der forhindrer dig, er sjældent det, som i virkeligheden forhindrer dig i at opnå et mål, forandre eller skabe et liv i overensstemmelse med dine værdier.

Coaching åbner ikke kun op for dine forhindringer, det skaber mulighed for at træne nye og langt mere styrkende vaner.

Coaching er særdeles effektivt, fordi du opnår en væsentlig større selvindsigt, og først når du forstår og erkender, vil du have mulighed for at ændre.

Derfor er coaching ikke blot tilføring af ny viden. Det er træning i at ændre og fastholde.

Overvej, om der ikke allerede er rigtig mange ting, du godt ved, men som du ikke praktiserer? Det er netop kernen i coaching, at træne dine blinde punkter og transformere det til styrkende retninger og vaner i dit liv.

Viden er, at du ved, der er 40 km fra Århus til Randers – erkendelse og erfaring er, når du har gået hele vejen og dermed har fået øje på, hvad der præcis kræves af dig, for at gå de 40 km.

Et coachingforløb hos mig giver dig mulighed for dit fortrolige rum, hvor jeg har 100% fokus på det, du ønsker, samtalen skal handle om.

Coaching

Coaching skaber varige forandringer igennem indsigt og øget bevidsthed. 

Er du i tvivl, om coaching kan hjælpe dig eller din virksomhed, så kontakt mig gerne på:

M: cs@yourchoices.dk

T: 86 570 000

YourChoices / Charlotte Siepmann | Rolighedsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 86 570 000